Text Box: Prezentare
Text Box: Produse
Fundal2Text Box: Descarcare
Fundal3Text Box: Servicii
Fundal4Text Box: Oferta de pret
Fundal5Text Box: Oferta de Pret
Fundal6Text Box: Noutati
Fundal7Text Box: MyImo
Fundal8

Utile...

My Soft

Text Box:  Informatica de gestiune pentru IMM-uri
MySoftCD

Prezentare

Produse

Servicii

Clienti

Noutati

Descarcare

Contact

Copyright MySoft S.R.L. 2000  - 2016

   
 Ce stiti despre XBRL ?

  

 

XBRL este un standard international pentru publicarea, schimbul, si analiza financiara a datelor raportate. XBRL simplifica pregatirea si publicarea documentelor financiare. 

 

Ideea este de a colecta date o singura data si de a le converti in mai multe formate, prin prelucrare automata.

 

Standardul XBRL reprezinta pentru mediul de afaceri mondial, ceea ce a reprezentat protocolul TCP/IP pentru Internet.

 

XBRL este un standard international creat de XBRL International, un consortium cu mai mult de 400 membri din toata lumea reprezentand companii publice si private, agentii guvernamentale si agentii de reglementare.

 

In Romania, Situatiile financiare se intocmesc pe formulare de hartie, se folosesc programe ale MF care nu respecta nici un standard pentru formatul electronic, se predau pe disketa, desi nu se mai fabrica laptop-uri sau desktop-uri cu unitati de citire/scriere diskete si folosesc baze de date uzate moral (.DBF).

 

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana face necesara adoptarea unui limbaj comun de raportare economico-financiara, XBRL (Extended Bussiness Reporting Language).

 

Situatiile financiare, Bilantul si Contul de Profit si Pierderi trebuie formalizate conform unui standard mondial. Astfel, fiecare tara isi elaboreaza propria taxonomie care insa respecta standardele internationale.

 

Adoptarea XBRL in Romania ar reduce drastic costurile cu colectarea si validarea informatiilor din raportari, conversia, diseminarea precum si schimbul acestora..

 

Printre principalii beneficiari ai adoptarii XBRL s-ar afla:

- Guvernul Romaniei

- Ministerul de Finante al Romaniei

- Agentii si organisme intermediare de gestionare fonduri europene

- Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

- Camera Auditorilor din Romania

- Administratiile financiare locale din Romania

- Sistemul financiar bancar din Romania

- Societatile comerciale din Romania

- Investitori nationali si internationali

 

Pentru a implementa XBRL in Romania trebuie sa se creeze taxonomii, respectiv sa     se defineasca conceptele, semnificatia acestora si relatiile dintre acestea referitoare la datele de raportat si o infrastructura care sa permita procesarea informatiilor XBRL (colectare, validare, schimb).

 

In acelasi timp, programele software care permit obtinerea de raportari financiare trebuie

adaptate la acest nou standard cu respectarea IFRS (International Financial Standards).

 

       Gabriela Aronovici, 01.06.2009

        Tel. 4 021 3102261